TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT

Bệnh viện Đa Khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái sở hữu nội dụng và cơ sở dữ liệu của trang website này cùng toàn bộ thiết kế, cấu trúc của web. Việc sao chép/phổ biến trang web hoặc nội dung/thông tin có trên trang web dưới bất cứ hình thức nào mà chưa được Bệnh viện cho phép đều bị cấm. Thông tin đăng tải trong website này không phải là những khuyến nghị về y tế, mà chỉ là những thông tin, chỉ dẫn giúp người đọc giữ gìn sức khỏe. Tác giả và những người phát hành website này không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động, tổn thương hoặc bệnh tật nào do các chỉ dẫn hoặc do thiếu các chỉ dẫn đó gây ra dù là trực tiếp hay gián tiếp.

Thương hiệu

Tên Bệnh viện Đa Khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái là thương hiệu trực thuộc Công ty Cổ Phần Hữu Nghị Quốc Tế. Những người sử dụng trang web này hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cũng đều không có quyền sử dụng thương hiệu này.

Bồi thường

Người sử dụng phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Bệnh viện Đa Khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái với mọi khiếu nại, tổn thất, phí tổn hoặc trách nhiệm pháp lý mà bệnh viện gánh chịu do kết quả của việc sử dụng sai hoặc bất hợp pháp trang web này, bao gồm nhưng không hạn chế với những khiếu nại và tổn thất do thư rác, hành vi bôi nhọ, sử dụng hình ảnh khiêu dâm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay vi phạm các quyền khác của bên thứ ba do người sử dụng gây ra.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong khuôn khổ pháp luật, Bệnh viện Đa Khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái không chịu trách nhiệm đối với người sử dụng hay bên thứ ba nào về mọi khiếu nại, thiệt hại, phí tổn hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh do hoặc liên quan tới việc sử dụng website hay thông tin được đăng tải trên website này.

Trách nhiệm và cam kết này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh do hoặc liên quan tới các cam kết cũng như việc sử dụng website này.