CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cảm ơn bạn đã truy cập website: https://benhviendakhoahuunghi103.vn/

Xin vui lòng đọc hiểu bản Chính sách bảo mật thông tin này để nắm được các hành động liên quan về thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vì vậy, bạn vui lòng thường xuyên theo dõi, cập nhật các điều khoản này để biết những thay đổi.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

1.1. Mục đích thu thập thông tin

Bệnh viện Đa Khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng trên website https://benhviendakhoahuunghi103.vn/ cho một bên thứ ba nào khác.

Việc thu thập dữ liệu thông tin trên website Bệnh viện Đa Khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái bao gồm:

  • Đối với khách hàng đặt lịch khám: Họ tên, số hồ sơ (nếu có), ngày tháng năm sinh, email, số điện thoại, chuyên khoa cần khám và các yêu cầu khác (nếu có)….
  • Tuyển dụng: Thông tin cá nhân, học vấn, kinh nghiệm làm việc…

Đây là các thông tin mà https://benhviendakhoahuunghi103.vn/ cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ Đặt lịch khám và Tuyển dụng trên website của Bệnh viện.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh nếu thông tin cá nhân của bạn bị đánh cắp, bị mất hoặc bị thiệt hại da sự cố hoặc bằng bất cứ cách nào khác.

1.2. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân khách hàng sẽ chỉ được lưu hành nội bộ trong bệnh viện nhằm: Cung cấp các dịch đến khách hàng, gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng, liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt. Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại https://benhviendakhoahuunghi103.vn/

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Những thông tin thu thập được chúng tôi chỉ dùng cho mục đích liên lạc về những vấn đề cá nhân như đặt lịch hẹn khám bệnh, cung cấp biểu giá, tuyển dụng hoặc gửi bản tin cập nhật về các chương trình, thông báo mới nhất của Bệnh viện Đa Khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái.

Chúng tôi thu thập thông tin truy cập website của bạn gồm những thông tin có thể nhận biết và không thể nhận biết để phân tích (ví dụ: Dữ liệu phân tích việc truy cập website…).

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để giúp cung cấp cho các dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các công ty đại diện của chúng tôi. Những công ty này chịu sự ràng buộc nghiêm ngặt bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống quản lý, lưu trữ dữ liệu của chúng tôi hoặc chúng tôi thuê trong quá trình chung cấp dịch vụ cho khách hàng cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi bạn có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỮU NGHỊ 103 YÊN BÁI

Địa chỉ: Số 494 đường Hòa Bình, P. Nguyễn Phúc, TP. Yên Bái

Điện thoại: 0947.103.103

Email: info@benhviendakhoahuunghi103.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Bạn có thể thay đổi hoặc xóa dữ liệu thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ qua email info@benhviendakhoahuunghi103.vn hoặc số hotline 0947.103.103.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một đơn vị nào khác ngoại trừ những đơn vị và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao bưu phẩm mà quý khách/bệnh nhân đã đăng ký tại Bệnh viện Đa Khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Bệnh viện Đa Khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Bệnh viện Đa Khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Nếu quý khách tin rằng bảo mật của quý khách bị Bệnh viện Đa Khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email info@benhviendakhoahuunghi103.vn hoặc qua số hotline 0947.103.103 để được giải quyết vấn đề.

Bằng việc đăng ký thông tin cá nhân tại website https://benhviendakhoahuunghi103.vn/ bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu chính sách bảo mật của chúng tôi.

Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật thông tin và hiểu các hành động liên quan về thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật thông tin có thể thay đổi mà không thông báo trước, do đó bạn vui lòng thường xuyên rà soát, cập nhật các điều khoản này để biết những thay đổi.