The Bao Hiem Y Te

CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ

Bệnh viện Đa Khoa Hữu Nghị 103 luôn đề cao chất lượng dịch vụ y khoa và quyền lợi của bệnh nhân. Với chính sách bảo hiểm, những năm qua chúng tôi đã áp dụng chuẩn thăm khám và chữa bệnh cho trường hợp có thẻ bảo hiểm. Cụ thể như sau:

– Khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến

– Khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến (trái tuyến, vượt tuyến):

+ Khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám, chữa bệnh theo phạm vi và mức hưởng quy định;

+ Khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh: Mức hưởng bằng 60% chi phí điều trị nội trú theo phạm vi và mức hưởng quy định;

+ Khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến trung ương: Mức hưởng bằng 40% chi phí điều trị nội trú theo phạm vi và mức hưởng quy định

The Bao Hiem Y Te 1

 Lưu ý:

– Đối với các trường hợp trong tình trạng cấp cứu được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú.

– Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

– Từ ngày 01/01/2016, thông tuyến khám chữa bệnh xã, huyện trong cùng địa bàn tỉnh: người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có được chi trả theo mức hưởng đúng tuyến.

– Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh.

– Đối với các trường hợp đi khám chữa bệnh chưa có thẻ BHYT cấp lại do mất, hỏng,…thì đối tượng tham gia BHYT thực hiện thanh toán như trường hợp thông thường qua giấy hẹn của cơ quan BHXH cung cấp, hồ sơ theo hướng dẫn.

– Khám bệnh, chữa bệnh tại nơi không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, bệnh nhân có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp như sau:

Với chính sách bảo hiểm, đem lại quyền lợi khách hàng. Bệnh viện Đa Khoa Hữu Nghị 103 cam kết đem đến những dịch vụ y khoa chất lượng bằng tâm huyết và lương y người bác sĩ.